Kiedy składać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

W artykule Gdzie składać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów czyli o tzw. blokadę alkoholową? opisałem, iż Sądem właściwym do złożenia wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia poprzez blokadę alkoholową jest Sąd I instancji, który orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Natomiast w niniejszym wpisie wyjaśnię kiedy taki wniosek możesz złożyć do Sądu.

 

Wniosek o dalsze wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową możesz złożyć albo po połowie okresu, na który został orzeczony albo dopiero po 10 latach o czym poniżej:

 

     jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres kilku lub kilkudziesięciu lat to w/w wniosek możesz złożyć po połowie tego okresu. Dla przykładu jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie 3 lata zakazu prowadzenia to po 18 miesiącach możesz złożyć w Sądzie lub wysłać listem poleconym wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia poprzez blokadę alkoholową

     Natomiast jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie dożywotni zakaz prowadzenia to wniosek o skrócenie zakazu możesz dopiero złożyć po 10 latach.

 

Natomiast moja praktyka zawodowa wskazuje, że nie musisz czekać ze złożeniem wniosku równo do połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów. Taki wniosek najlepiej jest złożyć około 2/3 tygodnie przez połową okresu. Jednakże musisz pamiętać aby we wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zawrzeć informację, że z momentem złożenia wniosku nie minęła połowa czasu trwania zakazu i poprosić aby Sąd formalnie rozpoznał Twoje pismo jak minie połowa okresu zatrzymania prawa jazdy.

 

Powyższe ma jedną ogromną zaletę, którą jest przyspieszenie całej procedury. Doświadczenie zawodowe wskazuje, że na rozpoznanie wniosku o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową czeka się około 1 miesiąca lub dłużej. W związku z tym złożenie wniosku na dwa lub trzy tygodnie wcześniej po prostu przyspieszy rozpoznanie sprawy.