Gdzie składać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

W artykule Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – blokada alkoholowa. Co to jest? Wyjaśniłem na czym polega instytucja skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową. A dokładniej opisałem, iż kierowca, wobec którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może po połowie tego okresu starać się o skrócenie zakazu prowadzenia poprzez blokadę alkoholową.

 

W związku z powyższym powstaje pytanie gdzie taki wniosek należy złożyć. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, ponieważ wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych należy złożyć do tego Sądu, którzy orzekał o zakazie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nie ma znaczenia miejsce zamieszkania osoby, wobec której zakaz został orzeczony.

 

Obrazując tą sytuację jeżeli Twoim miejsce zamieszkania jest Gdańsk, a zakaz prowadzenia pojazdów orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie to właśnie do tego Sądu składasz wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową czyli do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie.

 

Natomiast fakt składania apelacji od wyroku w tym postępowaniu nie ma żadnego znaczenia, ponieważ zawsze sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy, który orzekał jako pierwsza instancja.

 

Pozostaje pytanie kiedy można złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia czyli o tzw. blokadę alkoholową odpowiedziałem w artykule Kiedy składać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów czyli tzw. blokada alkoholowa?