Jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy - skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ niewielu kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wie o tym, iż można postarać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taką możliwość daje tzw. blokada alkoholowa, a stanowi o tym  art. 182a § 1 KKW, który brzmi Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową...jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji…

 

Wobec powyższego jeżeli Sąd orzekł za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat to po połowie tego okresu czyli po 18 miesiącach kierowca może się postarać o skrócenie zakazu prowadzenia poprzez blokadę alkoholową. Natomiast jak Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to możesz postarać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po 10 latach.

 

Instytucja skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma zastosowanie do spraw o przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK jak również spraw o wykroczenie jazdy po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 KW.

 

Podsumowując jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę po alkoholu to możesz postarać się o skrócenie zakazu prowadzenia po połowie okresu, na który Sąd orzekł zakaz. Natomiast jak zakaz został orzeczony dożywotnio, wówczas dopiero po 10 latach można się postarać o uzyskanie skrócenie zakazu prowadzenia poprzez blokadę alkoholową.