Kara więzienia za przestępstwo ponownej jazdy po alkoholu?

W artykule Konsekwencje przestępstwa ponownej jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 i 4 KK czyli co grozi za recydywę jazdy po alkoholu? opisałem na czym polega i co grozi za recydywę jazdy po alkoholu. Jednakże postanowiłem jeszcze głębiej ten temat opisać, ponieważ spotykam się z wieloma zapytaniami odnośnie kary więzienia za to przestępstwo ponownej jazdy po alkoholu. Wobec powyższego postaram się wprost odpowiedzieć na pytanie

 

CZY ZA PRZESTĘPSTWO PONOWNEJ JAZDY PO ALKOHOLU Z ART. 178 § 1 i 4 KK GROZI KARA WIĘZIENIA?

 

Odpowiadając na to pytanie groźba kary pozbawienia wolności za to przestępstwo jest bardzo realna, ponieważ zgodnie z art. 69 § 4 Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

 

Wobec powyższego Sąd w przypadku popełnienia przestępstwa ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i 4 kk może orzec karę wolnościową ale tylko jeżeli uzna, że wystąpił szczególnie uzasadniony wypadek.

 

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ SZCZEGÓLNIE UZASADNIONY WYPADEK PRZY WYMIARZE KARY PRZEZ SĄD?

 

Wprost na to pytanie nie można odpowiedzieć, ponieważ nie ma tzw. katalogu zamkniętego, który określałby jaka okoliczność będzie uzasadnionym wypadkiem a jaka nie. Oczywiście można przypuszczać, że uzasadnionym wypadkiem byłaby pomoc osobie najbliższej. Wyobraźmy sobie dla przykładu, że osoba, która została skazana za przestępstwo jazdy po alkoholu zamieszkuje wspólnie ze swoim partnerem i spożywa alkohol. Nagle partner traci przytomność i przestaje oddychać, osoba skazana dzwoni po pogotowie ratunkowe, które przyjechać nie może i postanawia jak najszybciej samochodem dowieźć partnera do najbliższego szpitala.

 

Powyższa sytuacja w mojej ocenie jest szczególnie uzasadnionym wypadkiem aczkolwiek podałem przykład bardzo jaskrawy. Szczególnie uzasadnionym wypadkiem może być również fakt, iż osoba skazana jest jedynym żywicielem rodziny co możemy przeczytać w Wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16 października 2013 roku w sprawie o sygn.akt VII Ka 847/13, którego teza stanowi, że Podzielić należy pogląd Sądu Rejonowego, iż w przedmiotowej sprawie wystąpił szczególnie uzasadniony wypadek z art. 69 § 4 k.k. warunkujący zawieszenie kary. Za powyższym przemawia zarówno znaczny przedział czasowy od uprzedniego skazania za przestępstwa tożsame rodzajowo, tj. ponad sześć lat, w trakcie których wymieniony nie wchodził w konflikt z prawem, jak też jego sytuacja osobista - ojca dwójki małoletnich dzieci, którym zapewnia środki do życia z racji stałego zatrudnienia.

 

Podsumowując co do zasady szczególnie uzasadniony wypadek zdarza się bardzo rzadko i w teorii zgodnie z art. 69  § 4  kk osoba, która popełniła przestępstwo ponownej jazdy po alkoholu z art. 178a  § 1 i 4 kk, czyli popełniła przestępstwo recydywy jazdy po alkoholu powinna trafić do zakładu karnego.

 

JAK UNIKNĄĆ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWO PONOWNEJ JAZDY PO ALKOHOLU Z ART. 178a  §  1 i 4 KK?

 

Jeszcze raz przytoczę przepisy art. 69 § 1 i 4 kk, które stanowią, że:

 

§ 1 Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

 

§ 4 Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

 

Powyższe wprost wskazuje, że Sąd może orzec o karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem czyli może dać tzw. zawiasy, jeżeli osoba za popełnienie pierwszego przestępstwa jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 KK została skazana na:

 

     karę grzywny lub

     karę ograniczenia wolności.

 

Natomiast jeżeli za przestępstwo pierwszej jazdy po alkoholu Sąd orzekł karę pozbawienia wolności w zawieszeniu to zgodnie z art. 69 § 1 i 4 kk nie można ponownie dać kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jednakże istnieje szansa w postaci art. 37a kk, o czym poniżej.

 

CZY KAŻDE PONOWNE PRZESTĘPSTWO JAZDY PO ALKOHOLU KOŃCZY SIĘ WIĘZIENIEM?

 

Odpowiedź brzmi nie, ponieważ w każdej sprawie o ponowne przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i 4 kk czyli recydywę jazdy po alkoholu Sąd może orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności na podstawie art. 37a kk, który stanowi, że Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności…

W związku z powyższym niezależnie od tego czy pierwsze przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 kk zakończyło się wyrokiem skazującym na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, Sąd na podstawie art. 37a kk może orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

 

Jednakże należy pamiętać, iż przepis ten wbrew pozorom nie jest często stosowany przez Sąd. Wobec powyższego należy być aktywnym uczestnikiem procesu karnego aby postarać się przekonać Sąd do takiego rozstrzygnięcia aby nie trafić za przestępstwo recydywy jazdy po alkoholu do zakładu karnego.