Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego?

W artykule Kolizja drogowa a wypadek drogowy. Jaka jest różnica? Wyjaśniłem kiedy mamy do czynienia z przestępstwem spowodowania wypadku drogowego a kiedy z wykroczeniem spowodowania kolizji drogowej.

Natomiast dzisiaj odpowiem na pytanie jakie konsekwencje grożą sprawcy przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, jednakże odpowiedź jest zależna od tego z jakim wypadkiem drogowym mamy do czynienia.

Jeżeli jesteś sprawcą zwykłego wypadku drogowego, w którym pokrzywdzony doznał średniego uszczerbku na zdrowiu to zgodnie z art. 177 § 1 KK grozi Ci:

      kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;

oraz

    ewentualnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat.

 

Natomiast jeżeli jesteś sprawcą wypadku drogowego z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub, w wyniku którego pokrzywdzony zmarł, wówczas zgodnie z art. 177 § 2 KK grozi Ci:

      kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat;

oraz

    fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat.

 

CZY ZA SPOWODOWANIE WYPADKU DROGOWEGO TRAFIĘ DO WIĘZIENIA?

 

Jak opisałem powyżej za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art. 177 § 1 kk można trafić nawet na 3 lata do zakładu karnego, a za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 kk nawet na 8 lat.

Niemniej jednak uspokajam, ponieważ bardzo rzadko się zdarza aby Sądy orzekały bezwzględną karę pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku drogowego (chyba, że nie masz tzw. czystej karty karnej, czyli jesteś karany za przestępstwo).

Natomiast jak Twoje zachowanie cechowało się rażąco lekceważącym stosunkiem do przepisów ruchu drogowego, które było bezpośrednią przyczyną wypadku drogowego to istnieje ryzyko osadzenia w zakładzie karnym (np. jazda z prędkością 200 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h, przy której kierowca traci panowanie i potrąca pieszego).

 

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW ZA SPOWODOWANIE WYPADKU DROGOWEGO

 

Zgodnie z art. 42 § 1 kk Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jak wskazuje powyższe „Sąd może” czyli oznacza to, że Sąd nie jest zobligowany do orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za spowodowanie wypadku drogowego. Powyższe również nie oznacza, że Sąd zakazu prowadzenia pojazdów na pewno nie orzeknie. Wszystko zależy od okoliczności sprawy, na którą wskazuje druga część przytoczonego przepisu „...Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów...jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.”

 

Podsumowując do każdej sprawy o spowodowanie wypadku drogowego należy podchodzić indywidualnie, ponieważ materia związana z ruchem drogowym wcale do prostych nie należy. Dlatego nie sposób odpowiedzieć wprost czy na pewno nie będzie zakładu karnego lub zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdyż wpływa na to szereg czynników.