Co grozi za kolizję drogową z art. 86 par. 1 KW?

W artykule Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego? Odpowiedziałem na pytanie jakie mogą grozić konsekwencje za popełnienie przestępstwa spowodowania wypadku drogowego z art. 177 k.k., w tym również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jednakże w tym wpisie skupię się na odpowiedzialności karnej jaka grozi sprawcy spowodowania kolizji drogowej. Natomiast jaka jest różnica czy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym czy z kolizją drogową znajdziesz na Kolizja drogowa o wypadek drogowy. Jaka jest różnica?

Jeżeli popełniłeś wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w. czyli tj. wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, w którym pokrzywdzony doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres poniżej 7 dni, wówczas grozi Ci:

      kara grzywny od 20 zł do 5000 zł;

oraz

    ewentualnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

 

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW ZA SPOWODOWANIE KOLIZJI DROGOWEJ

 

Jak opisałem powyżej za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Niemniej jednak doświadczenie zawodowe wskazuje, że bardzo ciężko jest wprost odpowiedzieć na pytanie czy Sąd orzeknie wobec Ciebie zakaz prowadzenia.

Jednakże Sądy orzekają zakaz prowadzenia w przypadku gdy Twoje zachowanie było nacechowane bardzo lekceważącym stosunkiem do przepisów ruchu drogowego, które było skutkiem spowodowania kolizji drogowej. Dla przykładu można podać sytuację, w której kierowca wyprzedza na łuku drogi nie mając żadnej pewności, że z naprzeciwka nie wyjedzie pojazd, czym doprowadzi do popełnienia wykroczenia z art. 86 § 1 k.w.

Na zakończenie należy pamiętać, że „Sąd może orzec zakaz” co oznacza, że Sąd nie jest zobligowany do zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w.