Czy roszczenia z tytułu unieważnienia kredytu frankowego się przedawniają?

Wobec faktu, iż od pierwszych udzielonych kredytów frankowych minęło ponad 10 lat, co raz częściej spotykam się z pytania dotyczącymi przedawnieniem roszczeń związanych z kredytem frankowym.

 

Mianowicie czy po 10 latach można się starać o unieważnienie umowy kredytu frankowego lub uznanie jej za zawartą w złotówką oraz jak to do końca jest ze zwrotem spreadu walutowego?

 

Zamieszanie w tej kwestii wprowadziła nowelizacja kodeksu cywilnego z dnia 13 kwietnia 2018 roku, która skróciła okres przedawnienia z 10 lat do 6 lat ale z zastrzeżeniem, że przepisy obowiązują od dnia wejścia w życie. Wobec powyższego  dla frankowiczów cały czas pozostaje okres 10 lat przedawnienia roszczenia.

 

Jednakże powstaje kolejne pytanie od kiedy termin 10 lat przedawnienia naszego roszczenia liczymy i właściwie czego on dotyczy w sprawie kredytu frankowego?

 

Otóż odpowiadając najprościej jak się da, termin 10 lat przedawnienia kredytu frankowego liczy się tylko i wyłącznie do roszczeń z tytułu zwrotu nadpłaconego spreadu walutowego. Oznacza to, że jak pierwszą ratę zapłaciliśmy 15 stycznia 2009 roku to możemy żądać od banku nadpłaconego spreadu walutowego do 15 stycznia 2019 roku. Natomiast jeżeli termin ten nam przepadnie, wówczas możemy żądać nadpłaconego spreadu walutowego od kolejnej raty, czyli zapłaconej 15 lutego 2009 ale na to mamy czas do 15 lutego 2019 roku. Należy pamiętać, iż nadpłaty spreadu walutowego możemy żądać do 10 lat wstecz.

 

Natomiast żądanie unieważnienia umowy kredytowej zawartej z bankiem lub żądanie uznania umowy kredytu frankowego jako zawartej w złotówkach się nie przedawnia, co oznacza, że nawet umowa spłaconego kredytu frankowego może być przez Sąd unieważniona i bank nie może się stawiać zarzutu przedawnienia.

 

Podsumowując okres 10 lat przedawnienia dotyczy tylko i wyłącznie nadpłaconego spreadu walutowego. Natomiast w przypadku unieważnienia lub odfrankowania umowy kredytu frankowego okres przedawnienia nie wchodzi w rachubę.