CO to jest lekki, średni i ciężki uszczerbek na zdrowiu?

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ w ostatnim czasie mam bardzo wiele zapytań gdzie tkwi różnica w lekkim, średnik lub ciężkim uszczerbku na zdrowiu pod kątem spowodowania wypadku drogowego. Wyjaśnienie tej kwestii jest bardzo ważne, ponieważ od tego czy pokrzywdzony doznał lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zależy odpowiedzialność karna sprawcy spowodowania wypadku drogowego. Temat ten poruszałem już wstępnie w artykule Kolizja drogowa a wypadek drogowy. Jaka jest różnica?

 

LEKKI USZCZERBEK NA ZDROWIU

 

Z lekkim uszczerbkiem na zdrowiu mamy do czynienia wówczas, kiedy pokrzywdzony w zdarzeniu drogowym doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia poniżej 7 dni. Takie nieznaczne obrażenia powodują, że sprawca odpowie za spowodowanie kolizji drogowej, czyli wykroczenia drogowego, za które grozi kara grzywny od 20 zł do 5000 zł oraz ewentualnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat. Szerzej o odpowiedzialności karnej za spowodowanie kolizji drogowej znajdziesz na: Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 par 1 k.w.?

 

ŚREDNI USZCZERBEK NA ZDROWIU

 

Średni uszczerbek na zdrowiu występuje wówczas kiedy pokrzywdzony w zderzeniu pojazdów doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni. Jeżeli u pokrzywdzonego wystąpił średni uszczerbek na zdrowiu to sprawca będzie odpowiadał za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat oraz ewentualnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat. Jednakże więcej o odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego znajdziesz na Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego z art. 177 k.k.?

 

Jednakże w tym miejscu należy zaznaczyć, że obrażeniami ciała nie są: - potłuczenia, - zadrapania, - otarcie naskórka, - siniaki, - oraz inne podobne obrażenia. O powyższym wypowiedział się kiedyś Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 lipca 1975 roku w sprawie o sygn. Akt RW 659/70. Natomiast taka linia interpretacyjna jest w dalszym ciągu podtrzymywana chociażby w komentarzu, wydanie VII do kodeksu karnego pod redakcją Pana Tadeusza Bojarskiego.

 

CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU

 

Natomiast ciężki uszczerbek na zdrowiu występuje wówczas, kiedy pokrzywdzony w wyniku wypadku drogowego doznał utraty – wzroku, - mowy, - słuchu, - zdolności płodzenia. Co więcej ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu jest również - inne ciężkie kalectwo takie zupełne lub znacznie ograniczone funkcjonowanie ważnego narządu. Na przykład utrata nerki, jądra lub oka. - Ciężka nieuleczalna choroba lub długotrwała choroba, która trwa dłużej niż 6 miesięcy. - Choroba realnie zagrażająca życiu, która poważnie zaburza np. układ nerwowy albo układ oddechowy. - Trwała choroba psychiczna. - Całkowita lub znacznie trwała niezdolność do pracy w zawodzie. - trwałe i istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

 

Jeżeli sprawca spowoduje przestępstwo wypadku drogowego z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, wówczas będzie mu grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat oraz fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat. Szerzej o odpowiedzialności karnej za spowodowanie przestępstwa wypadku drogowego z ciężkim uszczerbkiem zdrowiu lub ze skutkiem śmiertelnym napiszę w następnym artykule.

 

Podsumowując skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu ma ogromny wpływ na odpowiedzialność karną dla sprawcy wypadku drogowego lub kolizji drogowej, ponieważ im uszczerbek na zdrowiu jest większy tym wzrasta wymiar kary jaki Sąd może wymierzyć za spowodowanie zdarzenia drogowego.