Zatrzymanie praw jazdy za kolizję lub wypadek drogowy. Co w takiej sytuacji robić?

Doświadczenie zawodowe niestety pokazuje, że częstym działaniem funkcjonariuszy Policji, którzy przyjeżdżają na miejsce spowodowania kolizji drogowej lub wypadku drogowego jest zatrzymanie prawa jazdy kierowcy odpowiedzialnemu za całe zajście. Takie sytuacje zdarzają się nawet przy zwykłych kolizjach niezagrażających zdrowiu osób uczestniczących w kolizji drogowej, gdzie tylko nieznacznemu uszkodzeniu uległy pojazdy.

 

Niemniej jednak okazuje się, że funkcjonariusz policji prosi uczestnika o dokument prawa jazdy a w zamian wydaje pokwitowanie jego zatrzymania, na którym kierowca może się poruszać przez okres 7 dni. Oczywiście takie decyzje w przytłaczającej większości są bardzo krzywdzące i nieuzasadnione.

 

Natomiast jak opisałem powyżej kierowca, wobec którego funkcjonariusz policji zatrzymał dokument prawa jazdy może poruszać się na otrzymanym pokwitowaniu przez okres 7 dni.

 

CO ROBIĆ W PRZYPADKU ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY ZA KOLIZJĘ LUB WYPADEK?

 

Policjant, który zatrzymał należące do Ciebie prawo jazdy ma 7 dni od daty zatrzymania na to, aby wysłać go Sądu lub Prokuratury z wnioskiem o jego zatrzymanie.  Następnie Sąd lub Prokurator w teorii mają 14 dni od daty otrzymania wniosku policji na podjęcie decyzji. Może zostać wydane postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy lub postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku policji i zarządzenie zwrotu prawa jazdy jego właścicielowi.

 

Jednakże wróćmy do początku, ponieważ na każdym z w/w etapów możesz się bronić czyli walczyć o to, aby prawo jazdy nie było zatrzymane.

 

Po pierwsze musisz ustalić z jakiej jednostki policji był funkcjonariusz, który dokonał zatrzymania prawa jazdy. Po drugie wykonać telefon na policję celem ustalenia, który funkcjonariusz policji jest prowadzącym Twoją sprawę o zatrzymane prawo jazdy, ustalenie jego telefonu na biurko i sygnatury sprawy oraz informacji czy wysłał do Sądu lub Prokuratury wniosek o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.

 

Następnie w mojej ocenie najlepiej jest sporządzić stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku policji o zatrzymanie prawa jazdy, w którym powinieneś wnosić o zwrot prawa jazdy, a w uzasadnieniu wskazać do czego wykorzystujesz prawo jazdy, czy jest Ci potrzebne do pracy itp. Stanowisko może bardzo wiele zdziałać i jest bardzo ważne, ponieważ Sąd lub Prokurator wydając decyzję o zatrzymaniu nie wie o Tobie nic, gdyż policja wysyła tylko krótkie pismo z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy. Jeżeli Twoje stanowisko przekona Sędziego lub Prokuratora to zostanie wydana decyzja o zwrocie prawa jazdy w Twoje ręce. Więcej o w/w stanowisku procesowym napiszę w następnym artykule.

 

ZAŻALENIE NA ZATRZYMANE PRAWO JAZDY ZA KOLIZJĘ LUB WYPADEK

 

Jednakże musimy sobie wyobrazić sytuację, w której Twoje stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku o zatrzymaniu prawa jazdy nie zostało wysłane lub nie przekonało organu wydającego decyzję do Twoich argumentów.

 

Wobec powyższego jeżeli otrzymałeś postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej lub wypadku drogowego to musisz pamiętać, że czas na złożenie zażalenia masz tylko 7 dni od daty odebrania postanowienia. Dla przykładu jeżeli postanowienie odbierzesz 7 września 2018 roku to ostatnim dniem na złożenie w/w pisma jest 14 września 2018 roku czyli równie 7 dni.

 

Jeżeli postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydała prokuratura rejonowa to zażalenie składasz do Sądu Rejonowego ale za pośrednictwem prokuratury rejonowej. Zażalenie kierujesz do Sądu ale wysyłasz je na adres prokuratury rejonowej, która wydała niekorzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie.

 

Natomiast jak postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydał Sąd Rejonowy to zażalenie składasz do tego samego Sądu Rejonowego. Wysyłasz je również do tego Sądu Rejonowego.

 

W zażaleniu na zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie kolizji lub wypadku musisz wskazać dlaczego nie zgadzasz się z decyzją, wskazać do czego potrzebny jest Ci dokument prawa jazdy oraz wnosić o zmianę postanowienia i zwrot prawa jazdy. W następnym artykule opiszę jak powinno wyglądać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

Po wysłaniu zażalenia niestety należy czekać na wyznaczenie terminu przez Sąd. Niestety nie jestem w stanie określić jaki to będzie termin, ponieważ wszystko zależy od obłożenia sprawami poszczególne Sądu.

 

Podsumowując, doświadczenie zawodowe wskazuje, że tylko aktywne działanie może doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia czyli do zwrotu dokumentu prawa jazdy. Niestety bierność w procesie karnym jest najgorszą formą obrony.